HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

7,590,000 VNĐ

Giá áp dụng cho 1 người trọn gói

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: 🧧 𝟏𝟎/𝟎𝟐 (𝐌𝟏 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟏𝟎.𝟐𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟑) 🧧 𝟏𝟎/𝟎𝟐 (𝐌𝟏 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟗.𝟗𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐔) 🧧 𝟏𝟏/𝟎𝟐 (𝐌𝟐 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟏𝟎.𝟐𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟏) 🧧 𝟏𝟏/𝟎𝟐 (𝐌𝟐 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟏𝟎.𝟐𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟑) 🧧 𝟏𝟏/𝟎𝟐 (𝐌𝟐 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟗.𝟗𝟗𝟎𝐊 (𝐕𝐔) 🧧 𝟏𝟐/𝟎𝟐 (𝐌𝟑 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟗.𝟗𝟗𝟎𝐊 (𝐕𝐔) 🧧 𝟏𝟑/𝟎𝟐 (𝐌𝟒 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟏𝟎.𝟐𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟏) 🧧 𝟏𝟑/𝟎𝟐 (𝐌𝟒 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟗.𝟗𝟗𝟎𝐊 (𝐕𝐔) 🧧 𝟏𝟒/𝟎𝟐 (𝐌𝟓 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟗.𝟒𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟑) 🧧 𝟏𝟕/𝟎𝟐 (𝐌𝟖 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟔.𝟓𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟑) 🧧 𝟏𝟖/𝟎𝟐 (𝐌𝟗 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟔.𝟓𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟏) 🧧 𝟏𝟖/𝟎𝟐 (𝐌𝟗 𝐓𝐄̂́𝐓) → 𝟔.𝟓𝟗𝟎𝐤 (𝐕𝐉𝟗𝟎𝟑)

  THÔNG TIN TOUR

  THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  Họ và tên:

  Điện thoại:

  THÔNG TIN TOUR

  Ngày đi:

  Số người lớn:

  Số trẻ em:

  Contact Me on Zalo
  0968995959